|||||

HOME

 

 

  

 


 

 

 

Margaretha van Weena

 


 

Margaretha van Weena is geboren in het jaar 1440 als dochter van Gerrit Willem Stormsz., tresorier en schepen van Delft, en Maria Vrancken van der Meer. Haar officiele naam is derhalve Margriet Gerrit Stormsdochter.

Ze trouwt zo ongeveer rond 1455 met de 25 jaar oudere Pieter van Roden III (geboren ca.1415 (geschat). Deze Pieter was in 1455 beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader Pieter van Roden de 2e, in 1465 met een twintigste deel en koopt tweemaal een vierde deel (1471, 1474). Hij wordt uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon (1483-1502) en krijgt in 1481 het onversterfelijk leenrecht en in 1497 de hoge heerlijkheid Daarnaast polderde Pieter de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en Jan Corneliszoonland in.

Kasteel van Rhoon, Noordgevel. Foto uit 2006 Glas in loodraam Margaretha van Weena

Bij de Sint Eilizabethsvloed van 142I verdween het dorp Pendrecht en werd het Kasteel van Rhoon, dat reeds in de 12e eeuw was gebouwd, verwoest. Net als het hof van Weena was dit waarschijnlijk een donjon. Tegen de volks wil in werd veel ingepolderd door Pieter III. Hij bouwde zijn kasteel in 1433. Er staat geschreven dat het huwelijk met Margaretha een uitbundig feest geweest is. Meteen na haar huwelijk zal Margaretha bij Pieter op het kasteel van Rhoon zijn gaan wonen.

In 1489 toen Jonke Frans van Brederode, die als hoofd van de Hoeksen Rotterdam had ingenomen, de kabbeljouwen een lessje wilde leren gingen 300 soldaten onder commando van Joris van Brederode en Daniel Lepeltak richting IJsselmonde. Ze plunderden eerste het slot "Valckesteyn" dat onder Poortugaal lag en trokken vervolgens op naar Rhoon. Het kasteel van Rhoon werd geplunderd en in brand gestoken door Hoekse benden. Pieter en Margaretha wisten te ontkomen met mededeneming van de familiepapieren. Ze vluchtte naar het Kabeljauwse Schiedam.
Pas in 1503 doe Pieter afstand van 'zijn troon'. Hij overleed op 28.06.1509. Bijna 100 jaar oud.

De aanwezigheid van Margaretha wordt thans nog steeds geëerd met een glasinlood raam aan de Noordgevel (foto boven, middelste raam, begane grond).

Wapen Margaretha van Weena 2006

Het linker deel van het wapen is van de heren van 't Weena. Het rechter deel is uit het wapen van Storm van Wena.
Het donkerrode halve maantje onder de blauwe lijn is een verwijzing naar Wassenaer.
Onder het wapen staat de tekst:
Joffrau Margaretha van Weena
Vrouw van Rooden ende Pendrecht
Ao 1455

Volgens het glas-in-lood was Margaretha dus vanaf 1455 verbonden aan het geslacht van Rooden. Op de meest sites op internet zal je echter vinden dat ze rond 1474 is getrouwd met Pieter.

 

Een zaal in het kasteel is genoemd naar Margaretha.

Binnen in deze zaal hanger er links aan de muur ook een aantal wapenschilden. En daar prijkt wederom het wapen van Margaretha tussen:

In de circel boven het wapen staat:
No 4.
Afteekening
Van een der acht raam
Wapens:
in de zaal der vroegere
Criminele Vierschaar
op het slot of kasteel
te Rhoon
Ao 1866

In het blauwe gedeelte onder het wapen staat hetzelfde als bij het glas-in-loodraam.
Daaronder staat (met dank aan Annemarie Verburg voor het ontcijferen):

Pieter van Roon, Soone van Pieter van Roon
ende van Adriana Saijt van Roosendael,
hadde te wijve Margareta van Weena.
"Van Leeuwen, Batavia Illustrata bl: 1073

Poortugaal, 31e december 1866.
Secretaris van het Binnen-
land van Rhoon.
AJ van der Poest Clement

Er zijn 3 zalen in het kasteel vernoemd naar personen. Naast Margeretha is ook de grootmoeder (Juliazaal) en de overgrootmoeder (Alveradezaal) van Pieter III geeerd met een zaal. Pieter de 1e was namelijk getrouwd met Alverade en Boudewijn de 3e met Julia.

 

Over de ouders van Margaretha staat nog het volgende geschreven:

XXXIII.  Maria Vrancken van der Meer, geboren naar schatting ca. 1420, overleden na 4 febr. 1481, begraven Delft (Nieuwe Kerk)  trouwde Gerrit Willem Stormsz. (van Wena),  tresorier van Delft in 1450, schepen  van Delft in 1452/1453,  woonde in 1459 in Delft, overleden tussen 11 jan. 1463 en 27 nov. 1464, zoon van Willem Storm Gerritsz. en Machtelt Vrancken van der Does (De Navorscher 1891, p. 476; De Nederlandsche Leeuw 1916, kolom 115; Gens Nostra 1990, p. 434, Prometheus II, p. 224)

24 mrt. 1424 en 16 nov. 1428: Gerrit Stormsz. koopt land te Rijswijk (verkoopt deze op 20 dec. 1451 en 11 jan. 1463)

Repertorium op de lenen van Hodenpijl, leen 15 (3 morgen land in de parochie van Schipluiden, 4 morgen 4 1/2 hond in het ambacht van Dorp):

2 apr. 1437: Willem Stormsz. Gerijtsz. na opdracht uit eigen

27 nov. 1464: Willem Gerijt Storm bij dode van zijn vader Gerrit Willem Stormsz.

(Ons Voorgeslacht 1965, p. 229-230)

De vader van Gerrit was Adriaan van Weena. Via zijn vader (eveneens Adriaan van Weena) kom je in mijn stamboom.

Ds. T.A. v.d. Vlies schrijft in "De eerste eeuwen van Rhoon" het volgende over Margaretha (blz 58):
' Pieter III was gehuwd met Margaretha van Weena die uit een beroemd Hollands geslacht, dat der Bokel's (Beukel's) stamde, de bezitters van het slot Weena. Zij hebben vrij zeker "de oudste kern" gelegd van Rotterdam van de dijk, "Genaamd Vasteland, Schiedamschedijk, Korte Hoogstraat, Hoogstraat". Hun slot moet gelegen hebben waar nu het station Hofplein is. Na de Vlaamse oorlog in het begin van de 14e eeuw teruggekeerd op hun kasteel, kregen de Heren van Bokel ook het z.g. "Nieuwland" in hun bezit.
Graaf Willem III wist in 1337 Heer Dirk Bokel diens deel van de Middeldam met het Nieuwland afhandig te maken en 's jaars daaraan kreeg Rotterdam stadsrechten (1338). De drie jaren van burgeroorlog 1425-1428, gedurende de regering van Jacoba van Beieren brachten ook het einde van het slot Weena. Nog eeuwen lang bleven de bouwvallen ervan zichtbaar. Heer Jacob Bokel van Weena behield zijn Heerlijkheid van Beukelsdijk en bewoonde later het slot Giessenburg in de Alblasserwaard. Goede vrienden met Filips van Bourgondie, bekleedden de Heren van Weena zelfs een plaats onder 's hertogs raadslieden. Wat de Rhoonse belangen niet tot nadeel zal hebben gestrekt! '

 

De heren van Rhoon waren de volgende:

 

Bronnen betreffende Pieter III:

1 aug. 1455: Pieter van Roden wordt beleend met zijn 1/5 deel van de heerlijkheid Rhoon (de overige 4 delen komen toe aan zijn broers) en op 4 okt. 1463 met 1/20 deel

19 apr. 1474: hij koopt voor 10 1/2 ponden groten Vlaams 1/4 deel van de heerlijkheid Rhoon, nagelaten door zijn broer Willem en wordt daarmee op 23 mei 1474 ten Zeeuws rechte beleend 23 mei 1474: Pieter van Roden tocht zijn vrouw Margriet Gerijt Stormsdochter, lijftocht door hem vernieuwd op 11 okt 1497, hij woont dan in Delft

23 mei 1474: hij wordt beleend met het 1/4 deel van de heerlijkheid Rhoon, nagelaten door zijn broer Willem en het 1/4 deel, "afgestorven bij dode van" zijn broer Dirk, welk deel hij al op 20 juni 1471 van Jan van Lessanen, rentmeester van Zuid-Holland heeft gekocht

4 febr. 1483: hij wordt beleend met de Arkelse lenen van zijn broer Vranck, die kinderloos was overleden (uit de vererving van de Arkelse lenen blijkt, dat Pieter één van de twee jongste broers was)

16 sept. 1497: hij maakt van de kleine heerlijkheid en de  hoge heerlijkheid van 20 morgen en de lage heerlijkheid van het land tussen het kerkhof van Pendrecht en Katendrecht één grote heerlijkheid. Tevens koopt hij het laatste 1/4 deel, afkomstig van zijn broer Vranck. Al met al betaalt hij op 6 okt. 1497 voor deze transactie 120 ponden groten Vlaams, waarna op 11 okt. 1497 de belening volgt.

Ds. T.A. v.d. Vlies schrijft in "De eerste eeuwen van Rhoon" het volgende over Pieter III:

Pieter III was de jongste van 6 zonen van Pieter II. Of hij Heer van Rhoon werd (ipv zijn oudere broers) omdat hij de naam Pieter droeg, weten we niet.
Pieter is een groot inpolderaar geweest. We moeten hem voorstellen als zijnde in de eerste plaats een deftig personage, veel plechtstatiger dan zijn vaderen ooit waren geweest.

 

Mooie luchtfoto van het kasteel van Rhoon. Uiteraard met Google Earth.

 

 

 

Terug naar boven


 

 

 

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

Laatst bijgewerkt 31.07.2008